Tietosuoja-asetus ja tietoturva

[custom_element element="div" css_class="about_header" inner_wrapper="false"]

Tietosuoja-asetuksen vaatimuksenmukaisuus Nerd Fuel Oy:n avulla

EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR (general data protection regulation), on 25.5.2018 voimaan astunut henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö. Asetus sisältää 99 artiklaa, joiden tarkoituksena on parantaa yksityishenkilön tietosuojaa digitaalisessa maailmassa. Asetus tulee vaikuttamaan kaikkiin Suomessa toimiviin yrityksiin. Haluamme olla tukena yrityksenne tietosuoja-asetuksen vaatimuksenmukaisuuden toteutumisessa ja yhdessä varmistaa kanssanne tietoturvallinen henkilötietojen käsittelyn sekä tarjota ratkaisut asetuksen määrittämiin teknisiin vaatimuksiin.

[/custom_element]
[custom_element element="div" css_class="about_сounter" inner_wrapper="false"]

Tietosuoja -kartoitus

Raportti kartoituksen perusteella havaituista puutteista ja havainnoista verrattuna EU:n tietosuoja-asetukseen.

GDPR toimenpiteet

Suunnitelma toimenpiteistä, jotka tarvitaan puutteiden ja havaintojen korjaamiseksi.

Tietosuoja prosessit

Prosessikuvausten piirtäminen yrityksen organisoitumisen ja yritysrakenteen mukaisesti.

käytännöt ja ohjeet

toiminnan määrittely ja jalkauttaminen selkeän ohjeistuksen avulla yritystoimintaan.

[/custom_element]
[custom_element element="div" css_class="about_content" inner_wrapper="false"]

Miksi valita Nerd Fuel konsultointi?

[/custom_element]
[custom_element element="div" css_class="about_content" inner_wrapper="false"]

Henkilökohtaista palvelua

Konsulttimme sitoutuu kokonaisvaltaisesti projektiisi ja yritykseesi. Opettelee ja ymmärtää yrityksenne liiketoiminnalliset tavoitteet ja toteuttaa ratkaisut hyödyttääkseen yritystoimintaanne.

Koulutusta ja kokemusta

Asiantuntijamme toimii kouluttajana, toteuttajana, ja suunnittelijana tietoturva- ja tietosuoja-asioissa. Vahvuuksiin kuuluu maanläheinen lähestymistapa, tehokas työskentelymalli ja tehokkaat viimeistellyt prosessit projektien loppuun viemisessä.

[/custom_element]
[custom_element element="div" css_class="about_content" inner_wrapper="false"]

Tietosuoja-asetuksen vaatimuksen mukaisuus kartoitukset, konsultointi ja koulutus

Jätä yhteydenottopyyntö lomakkeen kautta tai soita myyntipalveluumme 029 193 8890. Tehdään tietosuoja-asetus tutuksi ja hallituksi Teidänkin yritykselle.

[/custom_element]