Nerd Fuel Oy

Demand More – ideologian viestinviejä

Tämän päivän toimintamme perustuu yksinkertaisesti ajatukseen: Me haluamme asiakkaan vaativan enemmän palveluntarjoajaltaan. Mielestämme ulkoistetun palveluntuottajan tulee kyetä raportoimaan asiakasyritykselle kokonaisvaltaisesti ICT-ympäristön nykytila reaaliajassa ja kyetä arvioimaan, kartoittamaan ja toteuttamaan elinkaari seuraavaksi kolmeksi vuodeksi sekä kyetä mahdollistamaan elinkaari järkevillä kustannuksilla. Tehokkuuden seurannan täytyy lähteä aina ohjelmistojen ja käyttäjien tasolta saakka.

Tehosta työtäsi, älä hukkaa resursseja

Tehokkuuden hakemisen ja säästökuurien aikana ei pidä karsia oman toiminnan peruspilareita, työntekijöiden hyvinvointia tai käyttää resursseja väärin. IT -laitteisto ja toiminnot ovat mielestämme helpoin ja yksinkertaisin paikka luoda aikaan tehokkuutta ja säästöjä. Perushuoltotoimenpiteet ja asiakaskohtaiset rutiinit täytyy pystyä hoitamaan automaatiolla eikä siihen pidä käyttää tarpeettomia henkilötunteja. Laitteistovalintojen tulee tukea käyttäjien päivittäisiä tarpeita. Tarvetta on helppo tehostaa esimerkiksi optimoimalla käyttöä, eli vaihtamalla työasemia käyttäjältä toiselle tarpeen mukaan. Toiminta-ajatuksemme Nerd Fuelissa perustuu siis yksinkertaisesti tehokkuuden lisäämiseen ja sitä kautta säästöjen saavuttamiseen sekä kestävän kehityksen elinkaareen.

blog_03
Noja-alustapalvelu Nerd Fuel Oy

Nerd Fuel Oy

Nerd Fuel perustettiin vuonna 2012 palvelemaan asiakkaita kaikissa päivittäisissä tietoteknisissä ongelmissa. Alkuaikana keskityimme asiakkaiden työasemien ja palvelimien rutiiniylläpitoihin sekä mahdollisiin ICT-ympäristöä heikentäviin puutteisiin. Tämän mukana toimintamme laajeni laitteistojen ja tarvikkeiden pienimuotoiseen myymiseen. Nerd Fuelin lähtökohtana palveluiden toteuttamisessa on aina ollut luotettavien ratkaisujen lisäksi koulutetut ja pätevät henkilöt ratkaisujen takana.
Lisäksi olemme aina etsineet verkostoomme toimintaamme tukevia yrityskumppaneita, joiden avulla saamme täytettyä asiakkaan tarpeen loppuun saakka.