Yleiset sopimusehdot

Nerd Fuel - Yleiset sopimusehdot

Nerd Fuel noudattaa kaikissa sopimuksissaan IT-alan yleisiä sopimusehtoja, IT2018, joihin voit tutustua tarkemmin täältä: IT2018

 

Yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Sopimuskohtaiset sopimusehdot ovat yleisiä sopimusehtoja vahvemmat ja sopimusehdot tulee tarkistaa asiakkuuden voimassaolevasta palvelusopimuksesta.

 

Force Majeure

Mikäli tämän sopimuksen ehtojen noudattamisen estää tai sitä kohtuuttomasti  viivästyttää ylivoimainen este, sopijaosapuoli vapautuu tarjouksen noudattamisesta esteen keston ajaksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiötä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, tulvaa ja vesivahinkoa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole tarjousta tehdessään voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai poistaa sen vaikutusta.

 

Hinnoittelun tarkistus

Sopimuksen hinnoittelu tarkistetaan yhden vuoden välein sopimuksen allekirjoituspäivästä, palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan muutoksista asiakkaalle välittömästi.

 

Sopimuksen voimassaoloaika

Sopimus on voimassa 1 vuoden allekirjoituspäivästä lukien, tämän jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Ensimmäisen 12 kuukauden (12kk) sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kolmen kuukauden (3kk) irtisanomisajalla ellei tuote- tai palvelukohtaisesti ole muuta sovittu.

 

Sopimuksen irtisanominen

Sopimuksen irtisanomisaika on molemminpuolisesti 3 kuukautta. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti asiakkuuden nimetyille vastuuhenkilöille.

 

Maksuehto

Sopimuksen kuukausittaiset maksut veloitetaan kolmen kuukauden välein, työsuoritteet kuukauden välein edellisen kuukauden työraportoinnin yhteydessä. Maksuehto on 14 vrk netto. Sopimuksen laskutus alkaa seuraavassa laskutusjakson vaihdossa.