Yleiset sopimusehdot

Nerd Fuel - Yleiset sopimusehdot

Nerd Fuel noudattaa kaikissa sopimuksissaan IT-alan yleisiä sopimusehtoja, IT2018, joihin voit tutustua tarkemmin täältä: IT2018

Yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Sopimuskohtaiset sopimusehdot ovat yleisiä sopimusehtoja vahvemmat ja sopimusehdot tulee tarkistaa asiakkuuden voimassaolevasta palvelusopimuksesta.

Force Majeure

Mikäli tämän sopimuksen ehtojen noudattamisen estää tai sitä kohtuuttomasti  viivästyttää ylivoimainen este, sopijaosapuoli vapautuu tarjouksen noudattamisesta esteen keston ajaksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiötä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, tulvaa ja vesivahinkoa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole tarjousta tehdessään voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai poistaa sen vaikutusta.

Sopimuksen voimassaoloaika

Sopimus on voimassa 1 vuoden allekirjoituspäivästä lukien, tämän jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Ensimmäisen 12 kuukauden (12kk) sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kolmen kuukauden (3kk) irtisanomisajalla ellei tuote- tai palvelukohtaisesti ole muuta sovittu.

Sopimuksen irtisanominen

Sopimuksen irtisanomisaika on molemminpuolisesti 3 kuukautta. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti asiakkuuden nimetyille vastuuhenkilöille.

Maksut

Palvelut laskutetaan tilauksen yhteydessä tai sovitun laskutusjakson mukaisissa jaksoissa. Asiakas valitsee laskutusjakson tilauksen yhteydessä. Laskutus tapahtuu tilauksen jälkeen etukäteen ennen kunkin laskutusjakson alkamista. Laskut lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen joko postitse tai sähköpostitse. Asiakas vastaa laskujen maksusta niiden eräpäivään mennessä.

Asiakas maksaa Palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun hintaa ja hintarakennetta. Palvelua koskevat hinnat on esitetty ja laskutetaan euroissa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Hinnanmuutokset astuvat voimaan heti ja uusia hintoja käytetään Asiakkaan seuraavan laskutusjakson laskutuksessa. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle edellisen laskutusjakson laskun yhteydessä tai erillisellä kirjeellä tai sähköpostilla. Hinnankorotuksen yhteydessä Asiakkaalla on mahdollisuus kirjallisesti irtisanoa Palvelu.

Palveluntarjoajalla on oikeus katkaista Palvelu, mikäli Asiakas ei suorita maksua eräpäivään mennessä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden irtisanoa Palvelu ilman irtisanomisaikaa, mikäli maksua ei suoriteta välittömästi maksuhuomautuksen jälkeen.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä voimassaolevan hinnaston mukainen maksuhuomautusmaksu. Katkaistun Palvelun avaamisesta Palveluntarjoaja perii hinnaston mukaisen avausmaksun.

Varattujen verkkotunnuksien oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla niin kauan, kunnes Asiakas on maksanut verkkotunnusta koskevat laskunsa kokonaan. Mikäli Asiakas ei maksa verkkotunnusta koskevia laskuja kokonaan, ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta uusia Asiakkaan verkkotunnuksia.

Maksuehto

Sopimuksen kuukausittaiset maksut veloitetaan kolmen kuukauden välein, työsuoritteet kuukauden välein edellisen kuukauden työraportoinnin yhteydessä. Maksuehto on 14 vrk netto. Sopimuksen laskutus alkaa seuraavassa laskutusjakson vaihdossa.